Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ

Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ

Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ
Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh