Trang chủ / Những câu nói hay về cuộc sống / Thời gian là người diễn viên tài năng.

Thời gian là người diễn viên tài năng.

Thời gian là người diễn viên tài năng. Nó có thể bay qua nhanh, có thể sải bước về phía trước, có thể trị lành mọi vết thương, có thể biến mất không còn dấu vết, cũng có thể vạch trần chân tướng.