Trang chủ / Những câu nói hay về cuộc sống / Thời gian là người thầy tuyệt vời

Thời gian là người thầy tuyệt vời

Thời gian là người thầy tuyệt vời, nhưng thật không may, nó giết tất cả học trò của mình.
Time is a great teacher, but unfortunately it kills all its pupils.