Trang chủ / Danh ngôn tình yêu / Thời gian Trôi quá chậm đối với ai đang chờ đợi

Thời gian Trôi quá chậm đối với ai đang chờ đợi

Thời gian Trôi quá chậm đối với ai đang chờ đợi Trôi nhanh đối với ai sợ hãi Quá dài đối với ai phiền não Quá ngắn đối với ai hân hoan Nhưng đối với kẻ đang yêu, Thời gian là vĩnh cửu.