Trang chủ / Những câu nói hay về cuộc sống / Thời gian vô hạn là bản nguyên của vạn vật.

Thời gian vô hạn là bản nguyên của vạn vật.

Thời gian vô hạn là bản nguyên của vạn vật.