Trang chủ / Danh ngôn tình bạn / Thử thách của tình bạn là sự trợ giúp lẫn

Thử thách của tình bạn là sự trợ giúp lẫn

Thử thách của tình bạn là sự trợ giúp lẫn nhau trong nghịch cảnh, và hơn thế, là trợ giúp vô điều kiện