Trang chủ / Những câu nói hay về cuộc sống / Thứ tốt vừa phải chẳng tốt được như người ta nghĩ.

Thứ tốt vừa phải chẳng tốt được như người ta nghĩ.

Thứ tốt vừa phải chẳng tốt được như người ta nghĩ. Biết kiềm chế tâm tính luôn là đức tốt; nhưng kiềm chế nguyên tắc đạo đức luôn là xấu xa.
A thing moderately good is not so good as it ought to be. Moderation in temper is always a virtue; but moderation in principle is always a vice.