Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Thượng đế rất công bằng

Thượng đế rất công bằng

Thượng đế rất công bằng. Khi ngài ban cho người con gái trí tuệ thì không ban cho cô ta vẻ đẹp.