Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Tiểu thuyết là lịch sử trước mắt

Tiểu thuyết là lịch sử trước mắt

Tiểu thuyết là lịch sử trước mắt, mà lịch sử là tiểu thuyết trước kia.