Trang chủ / Danh ngôn tình bạn / Tình bạn là cái cần thiết nhất đối với cuộc sống

Tình bạn là cái cần thiết nhất đối với cuộc sống

Tình bạn là cái cần thiết nhất đối với cuộc sống, vì không ai mong muốn cuộc sống không có bạn bè, dù cho người đó có mọi hạnh phúc khác chăng nữa.