Trang chủ / Danh ngôn tình bạn / Tình bạn làm tăng gấp đôi niềm vui.

Tình bạn làm tăng gấp đôi niềm vui.

Tình bạn làm tăng gấp đôi niềm vui. Khi đến với bạn tôi, nó sẽ lan qua tôi, ngọn đèn của bạn tôi sáng lên bao nhiêu thì đèn của tôi cũng sáng lên bấy nhiêu.