Trang chủ / Danh ngôn tình bạn / Tình bạn thì hiếm, nhưng bạn bè thì không

Tình bạn thì hiếm, nhưng bạn bè thì không

Tình bạn thì hiếm, nhưng bạn bè thì không