Trang chủ / Danh ngôn tình bạn / Tình bạn thường có thể phát triển thành tình yêu

Tình bạn thường có thể phát triển thành tình yêu

Tình bạn thường có thể phát triển thành tình yêu, nhưng tình yêu mãi mãi không thể trở thành tình bạn.