Trang chủ / Danh ngôn tình bạn / Tình bạn tươi tốt bên suối nguồn tha thứ.

Tình bạn tươi tốt bên suối nguồn tha thứ.

Tình bạn tươi tốt bên suối nguồn tha thứ.
Friendship flourishes at the fountain of forgiveness.