Trang chủ / Danh ngôn tình bạn / Tình bạn với bản thân rất quan trọng

Tình bạn với bản thân rất quan trọng

Tình bạn với bản thân rất quan trọng, bởi nếu không có nó, anh không thể trở thành bạn với bất cứ ai trên thế giới.
Friendship with ones self is all important, because without it one cannot be friends with anyone else in the world.