Trang chủ / Những câu nói hay về tình yêu / Tình cảm chính là tình yêu bản thân

Tình cảm chính là tình yêu bản thân

Tình cảm chính là tình yêu bản thân, lo lắng với đau khổ, sợ hãi cái chết và hướng tới hạnh phúc.