Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Tính hiền dịu của phụ nữ với cuộc đời là

Tính hiền dịu của phụ nữ với cuộc đời là

Tính hiền dịu của phụ nữ với cuộc đời là dấu hiệu xác thực của một cuộc sống nội tâm phong phú.