Trang chủ / Những câu nói hay về tình yêu / Tình yêu bắt đầu với nụ cười

Tình yêu bắt đầu với nụ cười

Love begins with a smile, grows with a kiss, and ends with a teardrop.
Tình yêu bắt đầu với nụ cười, lớn lên với nụ hôn, và kết thúc bằng giọt nước mắt.