Trang chủ / Danh ngôn tình yêu / Tình yêu chân chính là

Tình yêu chân chính là

Tình yêu chân chính là sự đầu hàng vô điều kiện lẫn nhau giữa hai bên.