Trang chủ / Những câu nói hay về tình yêu / Tình yêu, chính là khi bạn

Tình yêu, chính là khi bạn

Tình yêu, chính là khi bạn cho người ấy quyền làm bạn đau khổ.