Trang chủ / Danh ngôn tình yêu / Tình yêu có nghĩa là bạn không bao giờ phải nói rất tiếc

Tình yêu có nghĩa là bạn không bao giờ phải nói rất tiếc

Love means you never have to say you're sorry
Tình yêu có nghĩa là bạn không bao giờ phải nói rất tiếc