Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Tình yêu của người mẹ là yên bình

Tình yêu của người mẹ là yên bình

Tình yêu của người mẹ là yên bình. Nó không cần bạn phải đạt được, nó không cần bạn phải xứng đáng.