Trang chủ / Những câu nói hay về tình yêu / Tình Yêu Đích Thực không

Tình Yêu Đích Thực không

True Love doesn’t have a happy ending, because it never ends.
(Tình Yêu Đích Thực không có một kết thúc có hậu, vì sẽ không bao giờ có đoạn kết.)