Trang chủ / Những câu nói hay về tình yêu / Tình yêu đúng đắn sẽ nâng cao con người lên

Tình yêu đúng đắn sẽ nâng cao con người lên

Tình yêu đúng đắn sẽ nâng cao con người lên, làm cho con người đẹp hẳn ra.