Trang chủ / Danh ngôn tình yêu / Tình yêu giống như một điếu xì gà

Tình yêu giống như một điếu xì gà

Tình yêu giống như một điếu xì gà – khi nó cháy càng mạnh, thời gian biến thành tro tàn càng ngắn.