Trang chủ / Những câu nói hay về tình yêu / Tình yêu không đo bằng chiều dài

Tình yêu không đo bằng chiều dài

Tình yêu không đo bằng chiều dài thời gian mà đo bằng chiều dài của kỷ niệm