Trang chủ / Những câu nói hay về tình yêu / Tình yêu không nhìn bằng

Tình yêu không nhìn bằng

Tình yêu không nhìn bằng mắt mà nhìn bằng tâm hồn.