Trang chủ / Danh ngôn tình yêu / Tình yêu là gì, không ai biết

Tình yêu là gì, không ai biết

What love is, nobody knows, but what love is everyone feels.
(Tình yêu là gì, không ai biết, nhưng ai cũng cảm nhận được tình yêu!)