Trang chủ / Danh ngôn tình yêu / Tình yêu là một loại tín ngưỡng vĩnh cửu.

Tình yêu là một loại tín ngưỡng vĩnh cửu.

Tình yêu là một loại tín ngưỡng vĩnh cửu. Một người yêu là vì anh ta yêu, không vì lý do nào cả.