Trang chủ / Những câu nói hay về tình yêu / Tình yêu là một vị thần trẻ con.

Tình yêu là một vị thần trẻ con.

Tình yêu là một vị thần trẻ con. Hễ khi đã yêu thì dù là bậc thánh cũng biến thành một đứa trẻ con không hơn không kém