Trang chủ / Những câu nói hay về tình yêu / Tình yêu là sự thông cảm. Tìm hiểu lâu dài.

Tình yêu là sự thông cảm. Tìm hiểu lâu dài.

Tình yêu là sự thông cảm. Tìm hiểu lâu dài. Chứ không phải chỉ một giây một phút bồng bột nhất thời.