Trang chủ / Những câu nói hay về tình yêu / Tình yêu là trách nhiệm.

Tình yêu là trách nhiệm.

Tình yêu là trách nhiệm.