Trang chủ / Những câu nói hay về tình yêu / Tình yêu là trò chơi mà ai cũng gian lận.

Tình yêu là trò chơi mà ai cũng gian lận.

Tình yêu là trò chơi mà ai cũng gian lận.