Trang chủ / Danh ngôn tình yêu / Tình yêu rất mong manh và dễ vỡ

Tình yêu rất mong manh và dễ vỡ

Tình yêu rất mong manh và dễ vỡ. Hiểu được điều này, bạn biết yêu thực sự. Tôn trọng điều này, bạn là người đang sống trong tình yêu.