Trang chủ / Những câu nói hay về tình yêu / Tình yêu thực sự luôn luôn làm người đàn ông

Tình yêu thực sự luôn luôn làm người đàn ông

Tình yêu thực sự luôn luôn làm người đàn ông trở nên tốt đẹp hơn, dù nó được người phụ nữ nào mang đến.
True love always makes a man better, no matter what woman inspires it.