Trang chủ / Những câu nói hay về tình yêu / Tình yêu trong xa cách ví như ngọn lửa trong gió

Tình yêu trong xa cách ví như ngọn lửa trong gió

Tình yêu trong xa cách ví như ngọn lửa trong gió. Gió thổi tắt ngọn lửa nhỏ và thổi bùng ngọn lửa lớn