Trang chủ / Danh ngôn tình yêu / Tình yêu và hạnh phúc như hình với bóng

Tình yêu và hạnh phúc như hình với bóng

Tình yêu và hạnh phúc như hình với bóng. Nếu biết bảo vệ tình yêu thì hạnh phúc sẽ thành sự thật, ngược lại nếu không biết bảo vệ tình yêu thì hạnh phúc sẽ là một ảo tưởng.