Trang chủ / Danh Ngôn tiếng anh / To learn to read is to light a fire;

To learn to read is to light a fire;

Học đọc là nhóm lên ngọn lửa; từng âm tiết được đánh vần lên đều là tia lửa.
To learn to read is to light a fire; every syllable that is spelled out is a spark.