Trang chủ / Danh Ngôn tiếng anh / To live we must conquer incessantly

To live we must conquer incessantly

Để sống, chúng ta phải tranh đấu không ngừng, chúng ta phải có lòng can đảm để hạnh phúc.
To live we must conquer incessantly, we must have the courage to be happy.