Trang chủ / Danh ngôn tình bạn / Tóc không nhiều hãy độn thêm tóc

Tóc không nhiều hãy độn thêm tóc

Tóc không nhiều hãy độn thêm tóc, bà con không nhiều hãy thêm bạn thêm bè.