Trang chủ / Danh Ngôn tiếng anh / Tôi đã học được rằng nếu một người tự tin

Tôi đã học được rằng nếu một người tự tin

Tôi đã học được rằng nếu một người tự tin tiến bước theo hướng của giấc mơ và nỗ lực sống cuộc đời mình đã mường tượng thì anh ta sẽ bất ngờ ngặp được thành công trong những lúc bình thường.
I have learned, that if one advances confidently in the direction of his dreams, and endeavors to live the life he has imagined, he will meet with a success unexpected in common hours.