Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Tôi không cảm thấy cần biết chính xác tôi là ai

Tôi không cảm thấy cần biết chính xác tôi là ai

Tôi không cảm thấy cần biết chính xác tôi là ai. Điều thú vị chính trong cuộc sống và trong công việc là trở thành con người khác với khởi điểm của ta
.I don't feel that it is necessary to know exactly what I am. The main interest in life and work is to become someone else that you were not in the beginning.