Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Tôi không tin rằng nhân loại sẽ bị quét sạch

Tôi không tin rằng nhân loại sẽ bị quét sạch

Tôi không tin rằng nhân loại sẽ bị quét sạch trong chiến tranh với bom nguyên tử. Có lẽ chỉ hai phần ba người trên trái đất sẽ bị tiêu diệt.
I do not believe that civilization will be wiped out in a war fought with the atomic bomb. Perhaps two-thirds of the people of the earth will be killed.