Trang chủ / Những câu nói hay về cuộc sống / Tôi khuyên bạn hãy nói rằng giấc mơ

Tôi khuyên bạn hãy nói rằng giấc mơ

Tôi khuyên bạn hãy nói rằng giấc mơ của mình là khả thi và rồi vượt qua mọi phiền phức, lờ đi mọi phức tạp và lao qua vòng đai, dù nó đang bốc cháy.
I advise you to say your dream is possible and then overcome all inconveniences, ignore all the hassles and take a running leap through the hoop, even if it is in flames.