Trang chủ / Những câu nói hay về cuộc sống / Tôi là chính bản thân tôi.

Tôi là chính bản thân tôi.

Tôi là chính bản thân tôi. Tôi thích điều tôi thích. Tôi yêu điều tôi yêu. Tôi làm điều mình muốn làm. Tránh ra và chấp nhận đi. Đây là cuộc đời tôi, không phải của ai khác
I am who I am. I like what I like. I love what I love. I do what I want. Get off my back and deal with it. It's my life, not yours.