Trang chủ / Lời Hay Ý Đẹp / Tôi muốn thay đổi thế giới

Tôi muốn thay đổi thế giới

Tôi muốn thay đổi thế giới. Nhưng tôi phát hiện ra điều duy nhất bạn có thể chắc chắn làm thay đổi là chính bản thân mình
.I wanted to change the world. But I have found that the only thing one can be sure of changing is oneself.