Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Tôi sống với sự cô đơn đau đớn trong

Tôi sống với sự cô đơn đau đớn trong

Tôi sống với sự cô đơn đau đớn trong tuổi trẻ nhưng lại ngọt ngào trong những năm tháng trưởng thành.
I live in that solitude which is painful in youth, but delicious in the years of maturity.