Trang chủ / Những câu nói hay về tình bạn / Tôi thà có năm kẻ thù mạnh mẽ

Tôi thà có năm kẻ thù mạnh mẽ

Tôi thà có năm kẻ thù mạnh mẽ và tài giỏi hơn là một người bạn ngu xuẩn.
I would rather have five energetic and competent enemies than one fool friend.