Trang chủ / Những câu nói hay về cuộc sống / Tôi tin rằng cuộc sống là một chuyến hành trình

Tôi tin rằng cuộc sống là một chuyến hành trình

Tôi tin rằng cuộc sống là một chuyến hành trình, thường khó khăn và đôi khi tàn nhẫn không ngờ, nhưng chúng ta đều được chuẩn bị tốt cho nó nếu chúng ta biết nắm lấy tài năng của bản thân và cho phép chúng nảy nở.
I believe that life is a journey, often difficult and sometimes incredibly cruel, but we are well equipped for it if only we tap into our talents and gifts and allow them to blossom.