Trang chủ / Những câu nói hay về cuộc sống / Tôi tin rằng tất cả công cụ Chính quyền

Tôi tin rằng tất cả công cụ Chính quyền

Tôi tin rằng tất cả công cụ Chính quyền nhắm tới mục tiêu khiến người giàu trở nên giàu hơn và người nghèo trở nên nghèo hơn.
I believe that all the measures of the Government are directed to the purpose of making the rich richer and the poor poorer.